วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560 สำนักความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดประชุมสัมมนา “โครงการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน พ.ศ. 2568 ในระดับพื้นที่” ณ โรงแรมอมันตา จ. หนองคาย เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์วิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน และแผนงานประชาคมอาเซียนอาเซียนฉบับใหม่ (พ.ศ. 2559-2568) ให้กับหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนจังหวัด และแผนบูรณาการ โดยมีนายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนาฯ และนายประพันธ์ มุสิกพันธ์ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับวิทยากรจากภาคส่วนต่างๆ อาทิ ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ ทสจ. เทศบาลเมืองหนองคาย ศูนย์อาเซียนศึกษา ม.ขอนแก่น ฯลฯ

แบ่งปัน